Home i nen amb paraigua

Mides

Alçada: 135mm

Amplada: 120mm

Fondària: 100mm