Home amb sac

Mides

Alçada: 155mm

Amplada: 100mm

Fondària: 70mm