Home amb sac

Mides

Alçada: 155mm

Amplada: 90mm

Fondària: 40mm